Du er her

Velkommen til SI Vejle

Vi er 31 medlemmer og mødes den anden onsdag i hver måned i DGI huset i Vejle.

Klubmøderne indeholder foredrag samt nogle faste punkter. Det kan også være virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv. Mødeindholdet bliver planlagt af klubbens bestyrelse.

Vi er en del af en verdensompændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.

Soroptimist International har som NGO konsultativ status i FN

 

Årets program

 

Kontaktmail til klubben

SI Vejle er på Facebook på adressen

Verdensmålene

Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. På FN’s årlige generalforsamling i september 2015 vedtog alle verdens nationer sammen Verdensmålene

Læs mere  

SIE Brochure - 2018

Moving the World to end Hunger, 2020

 

Mætte børn lærer bedst - skolemadsprogrammet i Burkina Faso

 

Projektet er et samarbejde mellem Soroptimist International, Stop Sult Fonden

og FN’s World Food Programme (WFP).

 

Hvert år afholder Soroptimistklubber over hele landet aktiviteter for at skabe

opmærksomhed og indsamle penge til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso.

 

I 2019 blev der indsamlet DKK 192.000 svarende til, at 600 skolebørn blev sikret nærende skolemad hver

 

dag i et helt år. 2.750 voksne og børn deltog i Moving the World aktiviteter, afholdt 30 steder

Det koster kun 1,60 kr. at give et barn et næringsrigt måltid gennem WFP’s

skolemadsprogram.

  

Siden 2012 har Soroptimist International Danmark indsamlet

878.000 kr. svarende til 548.000 nærende skolemåltider.

 

Find yderligere information om samarbejdet på Stop Sult Fondens facebookside, og

læs mere om WFP’s arbejde i Burkina Faso på: wfp.org/countries/burkina-faso